YENİ NİNNİ BEBE ♫ 10 TEKRARLI NINNI ♫ DANDİNİ DANALI BEBEK ♫ UYUTAN NİNNİ

YENİ NİNNİ BEBE ♫ 10 TEKRARLI NINNI ♫ DANDİNİ DANALI BEBEK ♫ UYUTAN NİNNİ

NİNNİ NEDİR ?

Çocuğun uyumasının sağlanması ya da ağlamasının durması için, sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen ezgili şiirlerdir.
Söyleyeni belli olmayan bu ürünler dörtlüklerden ve nakarat bölümlerinden oluşur. Özel bir beste ile söylenir. Bu sözler annenin o andaki ruh durumunu yansıtır. Ninniler genellikle mani türünde bir dörtlükten meydana gelen bir çeşit türküdür. Ninni, Divanü Lügati't Türk'de "balubalu" diye adlandırılır. Öteki Türk boylarında değişik isimler verilmiştir.
Bir annenin bebeğini uyutmak için şarkı söyleyerek kucağında ya da beşiğinde sallaması çok eski zamanlardan beri süregelen bir alışkanlıktır. Bebekleri yatıştırmak ve uyumalarını sağlamak için yumuşak bir sesle söylenen ağır ve tekdüze şarkılara ninni de­nir. Ninnilerin dünyadaki kültürlerin hemen hepsinde yeri vardır. Yaratıcısı belli olmayan ve kuşaktan kuşağa geçen ninnilerin müziğini ve sözlerini belirleyen kurallar yoktur. Anne­ler kimi türküleri ve konuşma parçalarını da ninni makamına uydurarak söylerler. Bunlar bebek için geleceğe yönelik iyi dilekler olabil­diği gibi, yakınmalar hatta beddualar, yani kötülük dilekleri de olabilir. Ninnilerin en ilginç yanı doğaçlamaya açık bu özelliğidir.
Lyrics
Turkish
Dandini dandini danalı bebek
Mini mini elleri kınalı bebek
Annesi babası çok sever
Uyur, büyür.nazlı bebek
Dandini dandini dastana
Danalar girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
Dandini dandini danadan
Bir ay doğmuş Anadan
Kaçınmamış Yaradan
Mevlam korusun Nazardan


English

Spoty spoty, little baby with beauty spots
Baby with pretty pretty hands with henna
His/her mother father loves him/her very much
Sleeps and grows (my) coddled/petty baby

Spotty spotty sporden
Calves walked into vegetable garden
Gardener, go get them out
Don't let them eat the cabbage

Spotty spotty spotter
A moon is born from mother
Whom God bestowed with all beauties
May God save him/her from evil eyes


musics,dandini,YENİ,BEBEK,dandini dandini,ninni,lullaby,danayı,pıtış,Song,lahanayı,melodi,Nenni,çocuk,ee,Songs,2013,bostana,uyusunda,turkish lullaby,bostancı,UYKU NİNNİSİ,Danalar,büyüsün,video,latest,girmiş,lullabies,NET SES,for baby,UYUTAN NİNNİ,Yemesin,müzikleri,youtube,dastana,yürüsün,müzik,uyku,ninniler,best,Breaking,baby,uyutmak,DANDİNİ DASTANA,eee,dandini dandini dastana,Folk,ninni bebek,ninni bebe,5 tekrarlı ninni,tekrarlı ninni,beş tekrarlı ninni,tekrarlı,2014

Channel for other videos